TỶ LỆ THAM GIA

THỜI GIAN THI: 4 TUẦN

TỪ 08:00:00 11/10/2021 ĐẾN 22:00:00 07/11/2021

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LÀ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP THUỘC HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN TỈNH NGHỆ AN